Vyjádření k povolebním vyjednáváním
a pozvánka k oslavě 100. výročí republiky

Milé Kunovjanky, vážení Kunovjané,
svými preferenčními hlasy jste v nedávných komunálních volbách jasně rozhodli, koho chcete na radnici: Pavel Vardan, Olga Strašáková a Ivana Majíčková. Předpokládala jsem, že vítěz voleb, hnutí ANO, nás v duchu tohoto sdělení od voličů čestně osloví s nabídkou spolupráce, předloží programové prohlášení a nabídne pozice ve vedení města. Program nám nepředložili a namísto spolupráce nám přímo nadiktovali, koho ve vedení města akceptují a koho nikoliv. Tuto „nabídku“ jsme projednali s našimi členy Sdružení nezávislých kandidátů pro Kunovice a vyjednávacímu týmu ANO jsme předložili naši představu v souladu se zachováním kontinuity i s plnou zodpovědností k dalšímu úspěšnému fungování města. Od pondělního večera (15. 10. t. r.) jsme žádné stanovisko na náš protinávrh nedostali, pouze prostřednictvím sdělovacích prostředků se k nám v pátek 19. října dostala informace o podepsání koaliční dohody bez naší účasti. Tato skutečnost je pro nás pro všechny nemilým překvapením. V Kunovicích se tak v povolebních vyjednáváních objevil nový prvek: politikaření.

Byla jsem po celou dobu pyšná na to, že od roku 1990 se v Kunovicích vždycky všechny strany po volbách domluvily na tom, jak budou dál společně pracovat ve prospěch města a jeho občanů. Zastupitelstva v Kunovicích fakticky nikdy nebyla rozdělena na skutečnou koalici a opozici a zastupitelé na svých zasedáních v naprosté většině případů hlasovali jednomyslně. Konec konců většina kandidátů na kandidátkách politických stran jsou nezávislí lidé, kterým dosud šlo o rozvoj samostatných Kunovic, mají zkušenosti, něco už pro město udělali a občané jejich práci i postoje znají. Nikdy jsme si v Kunovicích nehráli na stranickou příslušnost a opravdu mě mrzí, že po těchto volbách tomu tak nebylo, že zvítězilo politikaření a pletichaření.

Tento nový přístup k vedení města se nám jeví jako velmi nezodpovědný a v konečném důsledku na tyto manýry mohou doplatit celé Kunovice. Do vedení města navrhuje zdejší organizace hnutí ANO dvě dámy, které se poprvé staly členkami zastupitelstva města. Jejich zkušenosti s chodem samosprávy jsou tedy nulové a jejich rozhodnutí ucházet se o tyto posty, je přinejmenším nezodpovědné. Svědčí o tom i způsob, jakým budoucí nová zastupitelka Martina Kozelková sdělila rodičům svých žáků, že ze školy odchází. Neměla ani potřebu počkat na ustavující schůzi Zastupitelstva města Kunovice, jež by ji mělo místostarostkou zvolit. Vše nasvědčuje tomu, že na místo práce pro město jsou někteří aktéři současného dění v Kunovicích vedeni především osobními zájmy.

Kunovice mají v současné době rozpracovanou celou řadu projektů a mám vážné obavy, zda budou úspěšně dokončeny. Ještě větší obavu však mám o udržení samostatnosti Kunovic. Celé poslední čtyři roky jsem osobně čelila obrovským tlakům ze strany zástupců Uherského Hradiště na opětovné sloučení obou měst a návrat poměrů před rok 1990. V symbolické rovině se tedy k těmto krokům právě otevírá cesta: nové vedení města vzniká za velmi podivných okolností a nejsem si vůbec jistá, že právě tato garnitura bude skutečně hájit samostatnost Kunovic.

Vážení spoluobčané, věřím, že Vám není jedno, kdo Vás bude ve vedení města zastupovat a zda zůstanou Kunovice samostatným, hrdým a slušným městem. Přijďte svůj názor vyjádřit 28. října 2018 svou účastí na oslavách 100. výročí republiky. V duchu Masarykova odkazu: „Dělejme konečně všichni politiku rozumnou a poctivou.“

Srdečně Vás všechny zvu
Ivana Majíčková

Naši kandidáti

Ivana Majíčková

Od narození žiji v Kunovicích. Jsem Kunovjanka celým srdcem. Mám ráda své město i jeho občany. Pracuji pro ně více než čtvrt století. Za ta léta jsem získala spoustu cenných zkušeností, a to především v získávání dotací. Za poslední volební období se mi podařilo do Kunovic přinést bez mála 80 mil. korun. Výsledky mé práce znáte. Nepodařilo se mi však ještě realizovat všechno, co bych pro Kunovice chtěla udělat. Mám hodně rozpracovaných projektů, které bych chtěla dokončit, ale i spoustu dalších nápadů, jak udělat Kunovice krásnější, zajímavější, známější, modernější a pohodovější. Dejte mi šanci pokračovat.

 

Pavel Hašek

V Kunovicích jsem se narodil, postavil dům, s jednou Kunovjankou jsem se oženil, dvě další Kunovjanky vyrobil a Kunovjanku doma přidává žena i do bramborového salátu.
Ve vedení města se pohybuji už více než desetiletí. Podle barvy mých vousů vidíte, že nejsem žádné nezkušené ucho a dle hustoty vlasového porostu je poznat, že starostí je ve městě více než dost. Usmívat se ale nepřestávám, protože vidím, co všechno jsme dokázali vybudovat a přestávat v tom nehodlám. Vždy ovšem jako nezávislý, protože politické strany a hnutí a s nimi spojené “politiky”, jak v dobách minulých, tak, bohužel, i v čerstvé současnosti, slušně řečeno nemusím.

 

Olga Strašáková

Od roku 1989 žiji v Kunovicích, do kterých jsem přišla z úpatí Českomoravské vysočiny. Kunovice a Slovácký kraj mně učarovaly svým kulturním bohatstvím, a tak jsem zde „zapustila kořeny“. Zpočátku jsem učila na Základní škole Červená cesta, od roku 1993 pak na ZŠ U Pálenice, kde jsem zároveň začala vést a postupně rozvíjet i kunovickou pobočku ZUŠ Uherské Hradiště, což činí hlavní náplň mé práce doposud. Záhy jsem se zapojila i do života veřejného, zejména v oblasti kulturní a vzhledem k tomu, že mi dění v tomto městě od počátku nebylo lhostejné, stala jsem se v roce 1998 členkou Zastupitelstva města Kunovice, od roku 2002 pak také členkou Rady města Kunovice a předsedkyní kulturní komise, kterou vykonávám doposud. Na konci roku 2016 jsem byla zvolena místostarostkou pro oblast kultury a školství, která je mi blízká, stejně jako naplňování volného času dětí a mládeže, a proto bych v krocích po této započaté cestě ráda pokračovala dál. Moje kandidatura do zastupitelstva města byla vždy spojena se Sdružením nezávislých kandidátů pro Kunovice, ať už v čele s Jiřím Demlem, Jiřím Vařechou, či v současné době s Ivanou Majíčkovou. Jsem ráda, že je tomu tak i v tomto čase.

 

Karel Machálek

Rodilý Kunovjan, který je hrdý na místo, kde žije.
V profesním životě jsem se rozhodl pro povolání učitele a po absolvování Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci jsem nastoupil na Gymnázium Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, kde nyní pracuji na pozici zástupce ředitele. Tato práce mě velmi naplňuje.
Dlouhá léta jsem byl rovněž rozhodčím ledního hokeje a během této své kariéry jsem vystřídal všechny soutěžní úrovně, včetně té nejvyšší.
A co je náplní pro můj volný čas? Je to v první řadě rodina, podpora našich dětí v tom, co dělají, ať už jsou to sportovní nebo folklorní aktivity, amatérský sport a v neposlední řadě také můj velký koníček, kterým je vinaření.
Komunální politice se aktivně věnuji dvě volební období. A proč chci pokračovat? Jako zastupitel města a předseda sportovní komise mám o vývoji a směřování Kunovic velmi dobrý přehled. Myslím si, že cesta, po které se Kunovice ubírají, je ta správná a já bych se rád na této práci dále podílel.

 

Hana Vaňková

Narodila jsem se v Kunovicích, kde jsem se také vdala a s manželem vychovala dva syny. Celý svůj profesní život se pohybuji ve školství. Nyní pracuji jako zástupkyně ředitelky školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Uherském Brodě. Své zkušenosti bych chtěla uplatnit při podpoře vzdělávání a v sociální oblasti. Za Nezávislé kandidáty pro Kunovice kandiduji podruhé. Být u toho, jak se mění tvář Kunovic, považuji za čest. Jsem přesvědčena, že když budeme táhnout za jeden provaz, lze měnit věci k lepšímu. Nesmíme ale ztrácet kontakt s občany.

 

Radek Lůčný

10 let úspěšně soukromě podnikám v oblasti skladové techniky a logistiky. Posledních 8 let pracuji i pro vás jako zastupitel města a člen komise majetkové, dopravní a stavební.
Pokud dostanu Vaši důvěru, tak bych rád i nadále přispíval svou prací právě v oblasti investování a stavebního rozvoje našeho města.
Současně jako rodič 2 malých dětí a člen školské rady bych se chtěl zasadit o udržení dobré úrovně kunovických školských zařízení.

 

Marie Sedláčková

V současné době jsem již v důchodu, ale celý svůj profesní život jsem pracovala ve zdravotnictví jako zdravotní sestra. Nejdříve v nemocnici a poté na zdravotním středisku v Kunovicích. Pro město Kunovice pracuji již 16 let v zastupitelstvu města a po celou dobu jsem předsedkyní sociální a zdravotní komise. Mým přáním by bylo zřízení mobilní či kamenné hospicové péče a domova pro seniory v Kunovicích.

 

Pavel Pospíšil

Všichni mě znají spíše pod přezdívkou Pospa. Býval jsem učitelem autoškoly. Teď pracuji jako provozní vedoucí bezpečnostní agentury. Deset let jsem se synem dělal motocyklový sport na přírodních okruzích.
Chtěl bych vám pomáhat ve vašich starostech, které přináší každodenní život v Kunovicích. Pokud to bude v mých silách, pomocnou ruku bych rád přiložil při řešení dlouholetého problému dopravy našeho města a dopravní obslužnosti v jeho jednotlivých částech.

 

Radka Sedláčková

Pracuji na vysoké škole a v současné době jsem na mateřské dovolené. Rozhodla jsem se kandidovat a podpořit nezávislé kandidáty, neboť vidím velké množství pozitivních a hmatatelných výsledků, kterých se v Kunovicích díky nim dosáhlo. Je zde také spousta rozdělaných projektů, které je potřeba dokončit, aby byly přínosem pro naše město.
Chtěla bych se zapojit i do projektů nových, které povedou k obohacení života a spokojenosti všech jeho obyvatel.

 

Lenka Fleková

Pracuji jako dělnice v elektro výrobě v Aircraft Industries. Delší dobu jsem se profesionálně věnovala sportu, kde jsem dosáhla i největšího osobního ohodnocení: nejlepší házenkářka ČR.  Sport mě naučil pracovat v kolektivu a hledat kompromisy, což je v životě hodně důležité.
Ráda bych, aby se do sportu v Kunovicích všeobecně zapojilo více rodin s dětmi a vedly mládež ke zdravému způsobu života.

 

Ing. Martin Pavlica

Do Kunovic jsem se s rodinou přestěhoval před osmi lety při hledání vhodného místa pro bydlení. V Kunovicích se věnuji rozvoji lokalit pro bydlení mj. Na Záhonech, oblasti chytrého města (eCity) a rozvoji vysokorychlostního internetu.

 

Ondřej Hráček

Rodák z Kunovic, 36 let, společně s partnerkou vychovávám 1,5 roční dceru, pracuji v Uherském Hradišti ve firmě Altech, kde vyrábíme schodišťové sedačky pro lidi se sníženou pohyblivostí. Už 25 let jsem členem SDH Kunovice a zároveň příslušník JPO Kunovice, která je vždy připravena pomoci nejen občanům našeho města. Mezi mé zájmy patří především rodina, přátelé, vojenská historie, sport a literatura faktu.
Kunovice- místo pro život, jaký si přejeme.

 

Bronislav Janeček 

Jsem jednatelem společnosti REC Group, která sdružuje dalších 8 firem, které působí v oblasti zpracování všech druhů odpadů a ekologické výchově. Zakladatel a tvůrce KOVOZOO, jediné kovové zoo v Evropě.

 

Radek Pavelka

Jsem rodilý Kunovjan. Od roku 1996 jsem živnostníkem v oblasti maloobchodu a pohostinství. Desátým rokem se  zabývám profesionálně renovacemi chalupářských starožitností, které se staly mým koníčkem a vášní.
Proč kandiduji: pro zlepšení a udržení odpadového hospodářství

Milé voličky a mílí voliči, děkujeme Vám za to, že jste přišli k volbám a že jste dali hlasy Nezávislým kandidátům pro Kunovice. Moc si toho vážíme.  

Jsme opravdovými nezávislými kandidáty. Navazujeme na téměř tři desítky let práce starostů Jiřího Demla, Jiřího Vařechy i současné starostky Ivany Majíčkové. Vy všichni, kteří zde trvale žijete, ale také ti, jež přijedou na krátký čas či pouze projíždějí, můžete posoudit, jak se za toto období Kunovice proměnily.

Řada projektů, vizí a plánů, vyžadujících dlouhou, mnohdy až úmornou přípravu, však stále čeká na svou realizaci či je před dokončením. Je to jako v lidském žití, nikdy se nepodaří hned vše, oč usilujete nebo po čem toužíte a v komunální politice to platí dvojnásob.

Chceme dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, společně s vámi se všemi, dál dotvářet město, v němž se nám i našim potomkům bude dobře a plnohodnotně žít. Máme zkušenosti a víme jak na to. Dejte nám příležitost započatá díla dokončit a nové cíle a myšlenky realizovat.

K novým volbám 2018

Blíží se opět další komunální volby. Od nabytí samostatnosti Kunovic osmé. Poprvé už v nich nekandiduji. Objevily se otázky, proč ne. Nehledejte v mém rozhodnutí žádný jinotaj. 27 roků v zastupitelstvu obce a města, z toho 12 jako jejich starosta, je dostatečně dlouhá doba k prověření, zda jsem své obci a městu sloužil k jejich prospěchu v kterékoliv funkci. Mám radostný pocit uspokojení, že moji nástupci ve vedení města, ing. J. Vařecha a Mgr. I. Majíčková, a s nimi všechna zastupitelstva pracovala, bez rozdílu politického přesvědčení, vždy ku prospěchu Kunovic a jejich občanů.

Mgr. Majíčková, kterou okolnosti (smrt ing. Vařechy) postavily ze dne na den do čela obce, zvládla tuto funkci bez nějakých negativních důsledků, a to v podstatě znamenalo dokončení a otevření hlavních prioritních staveb. Byla v roce 2010 zvolena bez problémů novou starostkou města a pak znovu následně v roce 2014. Za těch 8 let nedošlo ve městě k žádné změně k horšímu, v určitém směru získalo ještě na prestiži. Ptají se někteří spoluobčané, proč se už nerealizují stavby silniční průtah městem, protipovodňová opatření na Olšavě, obchvat města. Každá velká stavba je výsledkem dlouhé a nikoliv jednoduché přípravné práce. A to trvá roky. Známý je výrok ing. J. Vařechy o Panském dvoře: „Už nás to stálo 30 milionů a stále se nic neděje“. V dnešní době bez dotací nic velkého nepostavíte. Abyste je získaly, musíte mít horu schválených dokumentů a ještě nemáte žádnou záruku, že vám bude vyhověno. Celá poslední dvě funkční období vedení města na kompletaci žádaných písemností pracovalo, aby vůbec mohlo žádosti o dotaci podat – a pak čekat, bez možností dále věci ovlivnit. To ovšem neznamenalo, že by se ve městě nic nedělo. Nelze zde vyjmenovat všechny ty opravy, rekonstrukce a věci kulturní a sociální. Město je zase pěknější a občané spokojeni. Vzpomeňme třeba úpravy a zateplení všech škol, renovaci sportovní haly a k ní ulice Panská, Areál Jízdy králů, úpravy na hřbitově a řada dalších staveb, akcí a podniků. Nevidím důvod, proč toto vedení města v čele s Mgr. Majíčkovou by nemělo dále pokračovat ve svých funkcích, ale to ať samozřejmě zváží voliči a rozhodnou. Jsou rozdělány velké akce, které by mělo stávající vedení dotáhnout do úspěšného výsledku. K tomu potřebuje čas. Domnívám se, že by ho mělo dostat.

Za sebe děkuji všem spolupracovníkům v jakékoliv funkci v orgánech obce a města, občanům, kteří mi ve všech dosavadních volbách dali důvěru. Snažil jsem se ji nikdy nezneužít. Takže k úvodní otázce použiji odpověď TGM: „Hlavně musíte vědět, kdy odejít, kolik sil ještě máte. Než být ve stáří směšný, lepší nebýt vůbec.

Jiří Deml