NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI PRO KUNOVICE
SDRUŽENÍ POLITICKÉHO HNUTÍ STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA KUNOVICE V ROCE 2014
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI PRO KUNOVICE
Pro rozvoj našeho města uděláme maximum!
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI PRO KUNOVICE
Využijme výborné polohy města v regionu!
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI PRO KUNOVICE
Ctíme tradice našich předků
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI PRO KUNOVICE
Budujeme moderní město ve Zlínském kraji
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI PRO KUNOVICE
Rekonstrukce a zateplení mateřské školy
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI PRO KUNOVICE
Biokoridor - Stará hora a Petříkovec
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI PRO KUNOVICE
Zateplení a rekonstrukce - ZŠ Červená cesta
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI PRO KUNOVICE
Regenerace areálu hřbitova
Postaráme se o rozvoj leteckého muzea
Budeme spolupracovat
na bezpečnostně dopravních opatřeních na I/55
Chceme zatraktivnit koupaliště

Vážení voliči, milé voličky, děkujeme Vám za Vaše hlasy a projevenou důvěru. Moc si toho vážíme. Výsledek voleb nás potěšil a utvrdil v tom, že jdeme správnou cestou. Budeme usilovat o to, abychom vaši důvěru nezklamali.

Vaši Nezávislí kandidáti pro Kunovice

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI PRO KUNOVICE

sdružení politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ a nezávislých kandidátů pro volby do Zastupitelstva města Kunovice v roce 2014

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI PRO KUNOVICE

TVOŘÍME SOUČASNOST, ZA NIŽ SE BUDOUCNOST NEBUDE STYDĚT

Chceme pokračovat v práci, vizích a projektech starostů Jiřího Demla a Jiřího Vařechy. Pod vedením starostky Ivany Majíčkové se nám mnohé podařilo.Některé projekty však potřebují delší dobu na přípravu a realizaci. Dejte nám šanci dokončit započaté dílo a rozpracované projekty. Budeme usilovato spokojený a plnohodnotný život v našem městě pro nás i generace příští. Máme zkušenosti a víme jak na to.

POSTARÁME SE

o zlepšení dopravní situace ve městě
o odklonění dálkové dopravy z centra města
o opravu místních komunikací a chodníků
o zlepšení cyklistické dopravy
o rozšíření kapacity parkovacích míst ve městě
o úpravu autobusových zastávek
o bezbariérovost a dostupnost veřejné dopravy
o zlepšení životního prostředí
o to, aby byla vybudována protipovodňová opatření na řece Olšavě
o odvodnění lokality Na Zelničkách
o zlepšení vzhledu a ozelenění centra města
o efektivnější nakládání s odpady
o rekonstrukci zastaralé kanalizační sítě
o vybudování inženýrských sítí v lokalitách určených pro výstavbu rodinných domů
o snížení energetické náročnosti budov v majetku města
o podporu podnikání, zaměstnanosti, výchovy a vzdělávání
o kvalitní zázemí i podmínky pro výchovu, vzdělávání i volný čas našich dětí a mládeže
o další rozvoj Podnikatelského inkubátoru Kunovice – Panský dvůr
o partnerství mezi podnikatelskou sférou, školami a neziskovými  organizacemi
o zlepšení kvality života ve městě
o obnovu a zatraktivnění relaxačních zón
o dokončení a plné využití Areálu jízdy králů pro sport i kulturu
o rozvoj Leteckého muzea Kunovice
o rekonstrukci sportovní haly
o domácí tělovýchovné a sportovní oddíly a spolky
o kvalitní sportovní vyžití všech věkových kategorií našich obyvatel
o domácí folklorní a kulturní spolky
o bohatý kulturní a společenský život pro všechny skupiny obyvatel
o zachování tradic a kulturních památek
o vybudování domova důchodců a denního stacionáře
o rozšíření hřbitova a vybudování smuteční síně
o rovný přístup ke všem občanům našeho města
o zlepšení bezpečnosti a ochrany majetku občanů
o zkvalitnění a zefektivnění činnosti městského úřadu

aktuality

poděkování

Milé spoluobčanky, vážení spoluobčané,

čtyři roky se staly minulostí nečekaně rychle. Dovolte nám tedy, abychom Vám touto cestou poděkovali za důvěru, kterou jste nás v roce 2010 obdařili a jíž si nesmírně vážíme. Dovolíme si v krátkosti se za uplynulým obdobím ohlédnout. Základní myšlenkou, která se prolíná samosprávou po celou dobu samostatných Kunovic, je vytvořit z našeho města místo příjemné pro žití, kde by všichni obyvatelé byli na své bydliště náležitě hrdí, kde by se mohli dále rozvíjet a realizovat své životní cíle. S tímto vědomím jsme se snažili přistupovat ke  všem vynakládaným prostředkům města tak, abychom postihli potřeby všech občanů v co nejširším spektru oblastí běžného života. Samozřejmě úhel pohledu každého člověka na jakoukoliv záležitost je poněkud odlišný. Moc dobře chápeme, že priority mohou být různé v různých částech našeho města, v jednotlivých ulicích, dokonce i domech. Proto vytvořit ideální stav, který by vyhovoval absolutně každému, je úkol nemožný, nicméně naší základní snahou je tomuto stavu se alespoň přiblížit. Ne všechno je možné z pozice omezených zdrojů realizovat, jde však o vytvoření rovnováhy mezi oblastmi, které obecně kvalitu života v daném místě ovlivňují.

Z těchto důvodů jsme v uplynulých čtyřech letech dokončili rekonstrukci areálu Panského dvora, který se stal přirozenou dominantou Kunovic a nádherným místem pro setkávání občanů našeho města i mnoha jeho návštěvníků. Proto byly vybudovány bezbariérové chodníky podél silnice I/55 směrem na O. N. Ves, kolem Panského dvora, na hřbitově, v ul. Na Dolině, V Grni a před ZŠ Červená cesta.  Proto byla dokončena rekonstrukce kanalizační sítě Na Dolině, V Zátiší, V Grni, Na Zelničkách, Na Záhonech, Pod Valy i u ZŠ Červená cesta.

Nový svrchník Základní školy Červená cesta včetně přilehlého prostranství otevřel úžasný pohled na tuto lokalitu pro všechny příchozí i přijíždějící. Jídelnu Základní školy U Pálenice nám mohou závidět široko daleko, prosluněný motýlí plášť mateřské školy musí potěšit oko snad každého. Také proto jsme vysadili deset tisíc stromků v biokoridoru Stará Hora – Petříkovec, provedli jsme výsadbu kolem Panského dvora, ozelenili hřbitov a zahájili jsme
celkovou rekonstrukci areálu bývalého sokolského hřiště.

Na dotacích jsme získali celkovou sumu 106, 048 mil. Kč. Díky elektronickým aukcím na dodávku energií jsme šetřili výdaje města.

V nejbližších dnech zahájíme opravu ulice Panská i třetí etapu rekonstrukce ulice Na Rybníku.
Máme rozpracováno řešení dopravní situace ve městě a připravena protipovodňová opatření.

Nemyslíme si, že výčet výše zmíněných nejvýznamnějších investičních akcí ve městě Kunovice za poslední čtyři roky by byl malý. Stále však toho tolik zbývá…

Dejte nám šanci dokončit započaté dílo a rozpracované projekty. Máme zkušenosti a víme, jak
na to.

Vážení spoluobčané, ještě jednou Vám děkujeme za důvěru i spolupráci a dáte-li nám svůj hlas, budeme rádi pro Vás pracovat.

 

Ivana Majíčková a Pavel Vardan

V Kunovicích 23. 9. 2014

DĚKUJEME VÁM!